Pensioenaftopping leeft bij medisch specialisten

25 juni 2015

Dat medisch specialisten in dienstverband zich zorgen maken over de pensioenaftopping, werd overduidelijk tijdens de vervolgbijeenkomst die de Federatie Medisch Specialisten en de LAD op woensdag 24 juni in Utrecht organiseerden. De verontwaardiging over de opstelling van de NVZ is groot, evenals de actiebereidheid.

Een inleiding op het onderwerp was niet nodig, concludeerde Frank de Grave (algemeen voorzitter van de Federatie) al snel. Toen hij vroeg of de pensioenaftoppingsproblematiek bekend is, trof hij louter knikkende gezichten: de deelnemers wisten heel goed dat ze als gevolg van de Wet Witteveen met een forse beperking van hun pensioen kunnen worden geconfronteerd, die kan variëren van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s per jaar (zie de voorbeelden naast dit nieuwsbericht). 

De nieuwe wet regelt onder andere dat wie meer dan 100.000 euro bruto verdient, over het salarisdeel daarboven niet langer belastingvrij pensioen kan opbouwen. Ook het werkgeversdeel van de premie wordt daardoor verlaagd, en De Grave liet doorschemeren dat werkgevers dat geld niet zomaar in eigen zak kunnen steken. “Pensioen is uitgesteld loon, dus behoort het toe aan u. Zo simpel is het.”

Verloop onderhandelingen

LAD-voorzitter Christiaan Keijzer koppelde vervolgens de laatste stand van zaken van de onderhandelingen met de werkgevers terug. Voor de umc’s verlopen die het soepelst. “De NFU is bereid het werkgeversdeel van de pensioenpremie aan de groep benadeelde werknemers te laten toekomen en onderzoekt nu hoe dit concreet kan worden vormgegeven. Neemt u van mij aan dat we er bovenop zitten en zo snel mogelijk tot een overeenkomst komen.”

Voor ggz-instellingen is in het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao afgesproken dat de pensioenaftopping afzonderlijk met GGZ Nederland wordt besproken. “Er is behoefte aan meer duidelijkheid over de vraag of en hoe de vrijgevallen werkgeverspremie gecompenseerd moet worden, dus we willen snel met hen in gesprek”, benadrukte Keijzer.

800 euro minder

Voor de ziekenhuizen verlopen de onderhandelingen aanzienlijk stroever. “We zitten geregeld met de NVZ aan tafel, maar nog zonder concrete resultaten. Terwijl andere werkgevers wel bereid zijn te compenseren, zien we dat nog niet bij de NVZ.”

De opstelling van ziekenhuizen leefde ook duidelijk in de zaal. “Realiseren ze zich eigenlijk wel dat ik straks maandelijks 800 euro netto minder pensioen krijg?”, zei een van de deelnemers treffend. Een ander gaf aan het gevoel te hebben dat “met het geld waar wij recht op hebben, het gat in de begroting is gedicht. Dat kan toch niet waar zijn?”

Vervolgstappen

Het riep automatisch de vraag op wat de volgende stap is. De Grave benadrukte dat de LAD en Federatie eerst aan de onderhandelingstafel voortgang willen boeken. “We voeren de komende dagen een aantal cruciale gesprekken. Boeken we daar onvoldoende voortgang, dan overwegen we andere stappen. Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte.”

Léon Winkel, bestuurder bij de Federatie en kinderarts in het Spaarne Gasthuis in Haarlem, riep de zaal daarom op vooral te blijven melden hoe werkgevers erin zitten, én om samen op te trekken. “Wij voeren aan de onderhandelingstafel de druk op, maar doet u dat vooral ook zelf; in de umc’s is dat niet zonder effect gebleken. Als er over moet worden gegaan tot acties, zal dat worden gecoördineerd vanuit Federatie en LAD, maar we doen dat uiteraard samen met u!”