Patiëntveiligheid ook geregeld in nieuwe samenwerkingsvormen

26 juni 2014

De regionale dagbladen kopten deze week: “Ziekenhuizen vrezen voor hun zorg als specialisten voor zichzelf beginnen. Ziekenhuis minder veilig”. Janko de Jonge, bestuurslid van de OMS, zei hierover tijdens een debat van Medisch Contact gisteren in Amsterdam: "Volstrekte onzin. Op dit moment is dat geregeld in individuele toelatingsovereenkomsten met medisch specialisten. 

Een Raad van Bestuur heeft het straks juist makkelijker, want in de nieuwe samenwerkingsmodellen komt er één toelatingsovereenkomst voor de hele groep medisch specialisten. Het is dan nog makkelijker om afspraken met elkaar te maken over de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. Want dat is nu juist waar het ons om gaat: de dokter is verantwoordelijk voor de zorg voor de patiënt, en bewaakt de kwaliteit en de veiligheid van de zorg."

Ziekenhuis en Medisch Specialist 2015

Medisch Contact organiseerde gisteren samen met het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam een bijeenkomst over “Ziekenhuis en Medisch Specialist 2015”. Janko de Jonge stelde in het debat ook dat de discussie niet moet gaan over wie de baas is, want dat is helder: de Raad van Bestuur is de baas over het ziekenhuis en eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. "Maar de medisch specialist is verantwoordelijkheid voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het ziekenhuis, en moet dus medezeggenschap hebben in de inrichting van die medisch-specialistische zorg. Welk model je ook kiest, zet de taken en verantwoordelijkheden goed op papier," aldus Janko de Jonge.

Optimaal functioneren

Daarnaast heeft de OMS vorig jaar ook het document Optimaal functioneren gepubliceerd. Hierin staat onder meer dat de huidige verbeterinstrumenten zoals kwaliteitsvisitaties en IFMS (individueel functioneren  medisch specialisten) verder worden aangescherpt, om het functioneren van de medisch specialist steeds verder te verbeteren in het belang van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.