Patiënt als coproducent in de zorg

19 december 2011

Vandaag berichtte de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) over de resultaten van een meldingactie onder patiënten over zelfmanagement. De berichtgeving suggereert dat patiënten erg ontevreden zijn. Maar bij grondig bestuderen van het rapport blijkt dat de tevredenheid in feite overheerst. Niettemin deelt de Orde de conclusie van de NPCF dat zelfmanagement van patiënten nog meer op de agenda moet komen te staan. De Orde kijkt uit naar een rol van de patiënt als coproducent van zijn zorg.

De melders reiken artsen in het rapport diverse adviezen aan over het verder verbeteren van hun zorg, en geven aan dat zij ook graag zelf verantwoordelijkheid voor hun zorg willen dragen. Dit sluit aan op het streven van de Orde dat de patiënt actief betrokken moet zijn bij de individuele behandeling.

Daarnaast is de Orde van mening dat de input van patiënten zeer belangrijk is bij het  verbeteren van het functioneren van de individuele medisch specialist. De terugkoppeling door patiënten vormt dan ook onderdeel van IFMS-systematiek waarin de evaluatie van het individueel functioneren van een medisch specialist plaatsvindt.
Communicatie en overdracht

Een van de door de patiënten genoemde verbeterpunten is  de overdracht en communicatie tussen professionals. Er zijn inmiddels diverse verbetertrajecten gestart. Zo hebben een groot aantal zorgaanbieders en patiënten gezamenlijk een ‘Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ opgesteld. Deze handreiking kan worden gezien als een checklist voor zorgverleners die een samenwerking aangaan rond een patiënt. Centraal staat het aandachtspunt dat voor patiënten altijd duidelijk moet zijn wie het aanspreekpunt is voor hun vragen, wie inhoudelijk (eind)verantwoordelijkheid is en wie de zorgverlening coördineert.

Hiernaast zijn projecten gestart om de patiënt praktisch te ondersteunen als meerdere professionals betrokken zijn bij de behandeling. Zo is door de klinisch geriaters een patiëntenbrief  ontwikkeld die op heldere wijze de patiënt informeert over diens behandeling door de specialist en die tevens aan de huisarts wordt gestuurd. Zo wordt de patiënt ondersteunt in zijn rol, namelijk de coproducent van zijn zorg.

Gerelateerde links