Participeren is méér dan mede-eigenaar zijn

4 oktober 2016

‘Het gaat er niet om dat je mede-eigenaar bent, maar dat je je mede verantwoordelijk voelt’, zegt Maarten van Wijk in het magazine ‘Participatie in Praktijk’ van de Federatie Medisch Specialisten. Van Wijk is anesthesioloog en vicevoorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij vertelt hoe hij en zijn 250 collega’s in Den Bosch invulling geven aan participatie. Het magazine geeft een kijkje in de keuken van nog eens 4 andere ziekenhuizen, en laat zien dat er veel verschillende vormen zijn van participeren.

Magazine

Met het magazine ‘Participeren in praktijk’ laat de Federatie zien hoe medisch specialisten dat doen, en wat participeren oplevert voor de kwaliteit van zorg. ‘Vaak wordt gedacht dat participeren inhoudt dat je mede-eigenaar bent’, licht Robert Sie, bestuurslid van de Federatie toe. ‘Maar het is veel meer dan dat.’ Volgens Sie is participeren dat je als actieve, ondernemende medisch specialist je verantwoordelijkheid neemt in de ziekenhuisorganisatie. Sie: ‘Dus als je als medisch specialist bijvoorbeeld medisch manager bent, bestuurder, of als je investeert in het ziekenhuis, dan ben je óók aan het participeren. En hoe meer je participeert, hoe beter het is voor de ziekenhuisorganisatie, en de patiëntenzorg.’

Reacties

Naast 5 praktijkvoorbeelden zijn in het magazine ook de reacties opgenomen van onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het ministerie van VWS. De IGZ is alert op de gevolgen van integrale bekostiging voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Hoofdinspecteur curatieve zorg Hans Schoo zegt in het magazine: ‘Inmiddels is het stof neergedaald en hebben ziekenhuizen een modus vivendi gevonden. De kwaliteit van de zorg is er niet op achteruit gegaan.’ Bas van den Dungen, directeur-generaal curatieve zorg bij het ministerie van VWS, legt uit welke voordelen hij ziet van het mede-eigenaarschap.

Lees meer in het onderwerp ‘Participatie’ op onze website