Pareltjes zoeken tijdens Platform Innovatie

2 november 2017

Innovatie leeft. Maar hoe pikken we de pareltjes uit de enorme en soms onoverzichtelijke diversiteit aan innovaties die zich aandienen? En hoe kunnen we innovaties succesvol ontwikkelen en implementeren? Tijdens de eerste inspiratiesessie van het nieuwe Platform Innovatie op 31 oktober kwamen medisch specialisten vanuit het hele land bij elkaar om hierover in discussie te gaan.

Hoogleraar Leonard Witkamp boeide de deelnemers met zijn presentatie over telemedicine bij de virtuele zorginstelling KSYOS. “Dankzij slimme digitale oplossingen hoeft de huisarts veel minder vaak onnodig door te verwijzen naar de medisch specialist, omdat de huisarts in veel gevallen de rol van arts-assistent kan vervullen. Wel houdt de medisch specialist een superviserende en adviserende rol. Deze werkwijze maakt de zorg beter, efficiënter én het werk van de medisch specialist wordt leuker.”

Van app tot HoloLens

Sommige innovaties stranden; andere zijn juist succesvol. Hoe dan ook hebben ze grote impact op het werk van de medisch specialist: ze kunnen het werk leuker, makkelijker en beter maken. Soms maken ze de zorg ook goedkoper. Tijdens de bijeenkomst kregen vier medisch specialisten vijf minuten de tijd om een innovatie te pitchen waar zij zelf bij betrokken zijn. Aansluitend werd daar in groepjes over doorgepraat. Markus Oei, KNO-arts, presenteerde een gebruiksvriendelijk digitaal systeem om patiënten gedurende het hele zorgproces informatie op maat te bieden.

 

 

Jorrit Jan Verlaan, orthopeed, vertelde over de SINS-score: een nieuw instrument dat samenwerking tussen radiotherapeuten en orthopeden aanzienlijk heeft verbeterd bij de behandeling van patiënten van instabiele wervelmetastasen. Anesthesioloog Benedict Preckel  presenteerde zijn systeem voor draadloos monitoren van patiënten op de verpleegafdeling, een innovatie die leidt tot aantoonbare gezondheidswinst. Jeroen Bosman, klinisch fysicus, besloot met een boeiend verhaal over de HoloLens, een virtual reality toepassing die straling in de behandelkamer visualiseert. Deze high tech bril helpt artsen en patiënten om behandelprocedures beter te kunnen begrijpen.

Innoveren is organiseren

Na de pauze vertelde kinderarts Felix Kreier over de praktische kant van het verhaal en de rol van de Chief Medical Information Officer (CMIO). “Natuurlijk, we willen allemaal graag innovatief zijn. Maar hoe organiseer je dat nou in het ziekenhuis? Maak innovatie multidisciplinair”, adviseert Kreijer. “Betrek zorgverleners, patiënten, IT-ers. En blijf scherp op de meerwaarde voor zowel arts als patiënt. Dat lijkt een open deur maar is een stap waar uit enthousiasme nog weleens aan voorbij wordt gegaan.”

Waarom een Platform Innovatie?

“We willen dat de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste ter wereld behoort”, aldus Peter Paul van Benthem, voorzitter van de Raad Wetenschap & Innovatie. “Om dat te bereiken, is het nodig om de innovatiecultuur te versterken en meer inzicht krijgen in de vraag welke technologieën het beste aansluiten bij de behoefte van patiënt en zorgverlener. Ons platform brengt partijen bij elkaar die samen initiatieven kunnen opstarten en beoordelen. Het geeft medisch specialisten de kans om aangesloten te blijven bij alles wat er op dit terrein gebeurt, kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Het uiteindelijke doel? Van Benthem: “Zorgen dat goede innovaties sneller en beter landen in de praktijk.”

Meedenken?

De eerste bijeenkomst van het platform is enthousiast ontvangen. De komende tijd bepalen de deelnemers gezamenlijk op welke manier kennisuitwisseling het beste kan plaatsvinden, welke thema’s aan bod komen en welke rol en taken het platform zal krijgen. Wilt u bij de volgende inspiratiesessie aanwezig zijn of op de hoogte blijven? Meld u dan aan via raadw&i@demedischspecialist.nl, dan ontvangt u een uitnodiging.