Overleg AMS en CAO ziekenhuizen

28 november 2014

Afgelopen zomer hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) een akkoord bereikt over een vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch specialisten in dienstverband per 1 januari 2015. De nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling voor Medisch Specialisten (AMS) vervangt de huidige AMS. De AMS en hierin het Statuut maken deel uit van de Cao Ziekenhuizen.

Dinsdag 25 november 2014 is opnieuw onderhandeld over de Cao Ziekenhuizen, wederom zonder eindresultaat. Afhankelijk van de definitieve uitkomsten van dit overleg wordt bekend wanneer de nieuwe AMS definitief in werking treedt.

Gezien de status van de onderhandelingen over de Cao Ziekenhuizen gaan de NVZ, de LAD en de OMS met elkaar in overleg over welke mogelijkheden er zijn voor de invoering van de AMS per 1 januari 2015.