Overgang pensioenfonds ABP naar het Pensioenfonds Zorg

20 december 2011

Per 1 januari 2012 volgt er mogelijk een overgang van het pensioenfonds ABP naar het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW, voorheen PGGM) voor medewerkers in de universitair medische centra (umc's).

Een aantal informatiebijeenkomsten hieromtrent is al afgerond en een aantal volgt nog. Na de informatiebijeenkomsten zal de Orde van Medisch Specialisten (OMS) aan leden universitair medisch specialisten vragen of zij voor of tegen de overgang zijn.

De OMS heeft een apart onderdeel van de website ingericht met alle beschikbare informatie over de overgang. Hier staat onder meer:

  • data en locaties van de informatiebijeenkomsten;
  • hoofdlijnen van het principe-akkoord;
  • folder over het hoe en waarom van de pensioenoverstap per 2012;
  • tijdpad dat wordt gevolgd;
  • hoe en wanneer wordt gestemd onder leden;
  • veelgestelde vragen.


Heeft u zelf vragen aan het PfZW over uw pensioen dan kunt u deze stellen aan:
Klantenservice Pensioenfonds Zorg & Welzijn, bereikbaar dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur telefoonnummer (030) 277 55 77