Overeenkomst OMS en LOGEX ondersteuning verdeling honoriumbudget

16 december 2011

Op donderdag 7 april ondertekenden Janko de Jonge, voorzitter Kamer Vrij Beroep van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en Koen Luijckx (partner bij LOGEX, ) een exclusieve samenwerkingsovereenkomst. De OMS en LOGEX gaan samenwerken om collectieven van medisch specialisten in ziekenhuizen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het maken van afspraken over de verdeling van het honorariumbudget.

De samenwerking met LOGEX moet leiden tot een concrete richtlijn in het Witte Boek deel IV en tot een betrouwbaar en betaalbaar model dat LOGEX aanbiedt aan collectieven om goede verdeelafspraken te maken. Hier wordt met verschillende collectieven en een speciaal hiervoor ingerichte werkgroep al enkele maanden aan gewerkt. Op 28 april worden de richtlijn en het model gepresenteerd in een bijeenkomst voor wetenschappelijke verenigingen en stafmaatschappen. Het LOGEX-verdeelmodel is inmiddels gepresenteerd en besproken met collectieven in meer dan 30 ziekenhuizen.

Collectief

Medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren gaan zich per 2012 binnen een instelling verenigen in een collectief. Dit gebeurt in het verlengde van het onderhandelingsresultaat dat de OMS met het ministerie van VWS en de NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft gesloten.

Geïnteresseerde medische staven kunnen zich al aanmelden bij LOGEX via de website voor een presentatie van het model aan uw collectief.