Orthopedisch chirurgen presenteren Agenda Zorgevaluatie

16 oktober 2015

Vandaag presenteert de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) zijn Agenda Zorgevaluatie. Deze agenda is samen met onder andere patiënten, huisartsen en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten samengesteld en bestaat uit een top tien van onderwerpen waarvoor onderzoek dringend nodig is. Eerder hebben de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) hun wetenschapsagenda’s gepresenteerd.

Top tien van orthopedische onderzoeksvragen

Mensen komen bij de orthopedisch chirurg met klachten aan hun bewegingsapparaat: ze willen weer (beter) kunnen bewegen. Het doel van innovatie en onderzoek is dat de patiënt maximaal profijt heeft van diagnose en behandeling. De top tien bestaat uit onder meer onderzoek naar de zorg rondom artrose en gewrichtsvervangende prothesen. “Jaarlijks krijgen zo’n vijftigduizend mensen een heup- of een knieprothese geplaatst”, zo licht prof. Dr. Nelissen van de NOV toe. “Daarbij is bijvoorbeeld aandacht voor het voorkomen van trombose erg belangrijk. Over de duur van het gebruik van antistollingsmedicijnen is nog geen overeenstemming en dat willen we veranderen. Ook willen we de kans op een prothese-infectie verder verkleinen door de behandeling bij wondlekkage nader te onderzoeken.” Vanuit de kinderorthopedie is er de wens om de zorg rondom klompvoeten te registreren, zodat een landelijk overzicht beschikbaar is en vakgroepen zich met elkaar en met het landelijk gemiddelde kunnen vergelijken. Zo’n registratie is mede nodig omdat de meeste aandoeningen relatief kleine aantallen patiënten betreffen. Met kruisbandblessures is dat een ander verhaal. Per jaar wordt zo’n 7700 keer een voorste kruisbandreconstructie uitgevoerd. Over deze ingreep is heel veel bekend, maar nog niet wat de juiste timing is. Er zijn aanwijzingen dat deze timing van invloed kan zijn op het ervaren resultaat. Bijvoorbeeld: weer kunnen sporten en werken, de kans op artrose in de knie, herhaling van de blessure. Daarom staat ook dit onderwerp in de top 10 van orthopedische onderzoeksvragen.

Zorgevaluatie

Deze agenda gaat over zorgevaluatie, onderdeel van de campagne Verstandig Kiezen van de Federatie Medisch Specialisten. Zorgevaluatie is evaluatie van bestaande diagnostiek en behandeling, zodat duidelijker wordt wat werkzaam is en wat niet. Van een groot aantal behandelingen is de winst voor de gezondheid niet wetenschappelijk onderzocht of niet aangetoond. Om de patiënt goed te kunnen adviseren over welke behandeling voor hem of haar het beste is, is het van groot belang dat we voortdurend de uitkomsten van de behandelingen onderzoeken. De beste behandeling voor de patiënt, dat is de kern van het vak van medisch specialist.

Jaar van de Transparantie

2015 is door minister Schippers van Volksgezondheid uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Transparantie’. Schippers wil  informatie aan patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg verbeteren. Deze wetenschapsagenda met onderzoeken naar de effectiviteit van zorg voor oudere patiënten geeft hier ook invulling aan.