Organiseren specialisten in dienstverband: eendracht maakt sterk

21 maart 2012

OMS en LAD adviseren medisch specialisten in dienstverband zich te organiseren binnen het eigen ziekenhuis. Daarmee kunnen zij een goede gesprekspartner zijn van onder meer de raad van bestuur, de medische staf en de stafmaatschap/collectief van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. In bijvoorbeeld de onderhandelingen met de zorgverzekeraar is het van belang dat dienstverbanders goed zijn vertegenwoordigt. De afvaardiging moet vanuit een duidelijk mandaat kunnen handelen.

Gezamenlijk optrekken dienstverbanders

Daarom staan LAD en OMS tijdens de locatiebijeenkomsten over de vernieuwing van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS) nadrukkelijk stil bij dit onderwerp. Door de wijziging in het financieringstelsel is het zeer gewenst dat daar waar dit nog niet aan de orde is medisch specialisten in dienstverband zich organiseren  en positie verwerven in de in- en externe discussies. Het advies van OMS en LAD is om als dienstverbanders gezamenlijk op te trekken en met één stem te spreken.

Handvat

Tijdens de locatiebijeenkomsten blijkt telkens dat er grote belangstelling is voor een handreiking op dit vlak. Die is uiteraard beschikbaar. Als handvat bij het organiseren van medisch specialisten in dienstverband kunnen de  'Model statuten vereniging medisch specialisten in dienstverband' worden gebruikt. 

Wilt u in aanvulling daarop meer informatie over het organiseren van medisch specialisten in dienstverband dan kunt u contact opnemen via info@amsvernieuwing.nl.