Orde van Medisch Specialisten is klaar met minister Klink

16 december 2011

De Orde is zeer ontstemd over de door minister Klink aangekondigde aanvullende maatregel inzake de vermeende budgetoverschrijding door medisch specialisten. De minister komt plotseling, naast de al opgelegde korting van € 375 miljoen, met een nieuwe maatregel van een generieke aanvullende korting van € 137 miljoen per 2010. Juist nu de minister en de Orde nog in gesprek met elkaar zijn over de verbetering van de bekostigingssystematiek.

Aan het eind van de middag werd de Orde verrast door een brief van de minister aan de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat hij besloten heeft om per 2010 een extra korting van € 137 miljoen door te voeren. Dit betekent dat minister Klink in het totaal € 512 miljoen euro kort op het budget medisch specialistische zorg. Het effect van deze extra generieke korting is voor alle specialismen draconisch. Een aantal specialismen zal onevenredig worden getroffen.

Er loopt al een rechtszaak tegen de eerste maatregel van € 375 miljoen. De nu aangekondigde extra maatregel van € 137 miljoen euro zal eveneens aan de rechter worden voorgelegd. Het kan niet zo zijn dat vooral medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren moeten opdraaien voor de rode cijfers van het ministerie van VWS, terwijl van een valide cijfermatige onderbouwing wederom geen sprake is. Deze maatregel is voor de Orde dan ook volstrekt onacceptabel. De Orde beraadt zich over eventueel te nemen acties.