Orde tevreden over ontwikkelingen IFMS

15 december 2011

De Orde is blij met de vlucht die de evaluatiemethode 'Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS)' sinds 2007 heeft genomen. Initiatieven die bijdragen aan het verfijnen van de IFMS-methode juicht de Orde toe

Van de Nederlandse ziekenhuizen is 70 % nu bezig met IFMS. Het is logisch dat er naar betere en efficientere methoden wordt gezocht. Het initiatief van het Maasstad Ziekenhuis wijkt echter wel af van het doel dat de Orde nastreeft met IFMS. In dit ziekenhuis betreft het namelijk een collectieve beoordeling in plaats van een individuele beoordeling.


360-graden feedbackonderzoek


De Orde heeft in 2007 een eerste gestandaardiseerde methode ontwikkeld om de kwaliteit van de specialisten te meten, het zogeheten 360-graden feedbackonderzoek. Het uiteindelijke doel van de Orde is om IFMS voor alle Nederlandse medisch specialisten te laten werken en ervoor te zorgen dat alle medisch specialisten zichzelf periodiek spiegelen met een (persoonlijk) actieplan als resultaat.


Onderzoek naar effecten IFMS

 
In opdracht van de Orde is de Universiteit Nijmegen reeds gestart met een onderzoek naar de effecten van IFMS en de validiteit van de methoden. Dit onderzoek besteedt zeker ook aandacht aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IFMS.