Orde steunt conclusies KWF-rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg ...

19 december 2011

De Orde van Medisch Specialisten (Orde) onderschrijft de conclusies van het rapport  ‘Kwaliteit van kankerzorg in Nederland’ van KWF Kankerbestrijding. De zorg voor kankerpatiënten is in Nederland van een hoog niveau. Natuurlijk is ook in goede zorg altijd ruimte voor verbetering. Hier wordt hard aan gewerkt door medisch specialisten. Het ontwikkelen van betrouwbare kwaliteitsinformatie en het formuleren van eenduidige normen ook over de uitkomsten van de zorg, zijn speerpunten van het beleid van de Orde en de wetenschappelijke verenigingen. Zo kan de zorg voor patiënten transparanter, beter en efficiënter worden gemaakt.

Beroepsgroep neemt haar verantwoordelijkheid

De Orde is blij met de kritische blik waarmee medisch specialisten hebben gekeken naar de kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten. Ze stellen zich hiermee kwetsbaar op. Uit internationale studies blijkt dat de kankerzorg in Nederland op een hoog niveau is, qua overleving behoren we tot  de koplopers. Het KWF-rapport laat zien dat op dat hoge niveau er nog ruimte is voor verbetering. Bijvoorbeeld door complexe zorg te concentreren in bepaalde ziekenhuizen waar de infrastructuur en de behandelteams volledig toegerust zijn om dit type patiënten te behandelen. Zoals het de beroepsgroep betaamt, stellen medisch specialisten daar inmiddels normen voor op.
Betrouwbare kwaliteitsgegevens: de basis voor kwaliteitsverbetering

Betrouwbare kwaliteitsgegevens leiden tot inzicht in de resultaten en kunnen na analyse tot betere zorg leiden. De kankerregistratiegegevens alleen zijn echter niet voldoende om vast te stellen wat de oorzaken zijn voor de variatie in de kankerzorg in Nederland. Op dit moment wordt door dokters en ziekenhuizen veel specifieke informatie over de geleverde kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten geregistreerd. Bijvoorbeeld over de operatietechnieken, de bestralingstechnieken, de chemotherapeutica en ook over de organisatiewijze van de zorg. Aan het ontwikkelen van een kwaliteitsregistratie en samenbrengen van de juiste informatie over de kwaliteit van de zorg die de gemeten verschillen kunnen verklaren, wordt op dit moment door alle betrokkenen hard gewerkt.  Zo wordt duidelijk óf er echte kwaliteitsverschillen zijn, waardoor deze worden veroorzaakt  én hoe de kankerzorg nog verbeterd kan worden.
Transparantie: in het belang van de patiënt
Vanzelfsprekend heeft de patiënt recht om te weten wat de kwaliteit is van de dokters en het ziekenhuis waarin hij wordt behandeld. Dat deze informatie betrouwbaar moet zijn is evident. Wat de beste zorg is voor een kankerpatiënt is sterk individueel bepaald én wordt door de patiënt samen met zijn behandelteam besloten.  De Orde en de Wetenschappelijke Verenigingen, die de diverse specialismen vertegenwoordigen, werken er samen hard aan om deze betrouwbare kwaliteitsinformatie te realiseren.
Coördinatie ten behoeve van patiënt
In het vorig jaar gepubliceerde rapport curatieve zorg van het Nationaal Programma Kankerbestrijding hebben medisch specialisten samen met andere stakeholders de uitgangspunten voor de oncologische zorg voor de komende jaren vastgesteld. Deze sluiten nauw aan bij wat in het  KWF-rapport aan aanbevelingen staat en wat ook de IGZ vorig jaar in haar rapport over de oncologische zorg rapporteerde.  In de oncologische zorg is het essentieel dat er naast de goede zorg door toegewijde medisch specialisten ruimte komt voor ondersteuning door gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen. Zij kunnen een herkenbaar aanspreekpunt zijn voor de patiënt gedurende de hele oncologische behandeling en een belangrijke coördinerende taak vervullen.

Gerelateerde links