Orde ontstemd over uitspraken minister Bos

15 december 2011

De Orde van Medisch Specialisten herkent zich niet in de uitspraken van minister Bos over de honderden miljoenen overschrijding van de medisch-specialistische honoraria. De Orde wijst een terughalen van de vermeende overschrijding via een verlaging van het uurtarief af.

In 2007 is minister Hoogervorst met de medisch specialisten een maatschappelijk aanvaardbaar uurtarief van € 132,50 (niveau 2006) overeengekomen. In het bekostigingssysteem (op basis van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s)) wordt dit uurtarief gebruikt. Meer werk leidt tot meer omzet. De Orde staat voor loon naar werken. Als er fouten zitten in het DBC-systeem die leiden tot onverklaarbare omzetstijgingen dan wel omzetdalingen, dan dienen deze te worden onderzocht en dient het systeem zo nodig te worden aangepast.

Dit standpunt van de Orde is met minister Klink gewisseld. In ons recent overleg over de vermeende overschrijdingen met VWS en Financiën is er geen deugdelijke onderbouwing van deze overschrijding getoond. Minister Klink heeft de Orde toegezegd de gegevens ter nadere analyse te overleggen. Dit is nog niet gebeurd. Desondanks treedt minister Bos nu naar buiten met dit ondeugdelijk materiaal.

De Orde is dan ook ontstemd over deze gang van zaken en heeft dit in een brandbrief aan minister Klink kenbaar gemaakt.