Orde: maximale inzet vereist om schade terug te brengen

15 december 2011

De Orde is duidelijk over de uitkomsten van het vandaag verschenen NIVEL /EMGO onderzoek over vermijdbare schade: elk vermijdbaar overlijden of schadegeval is er een te veel. Daarom is de Orde ook partner in het VMS Veiligheidsprogramma en dat in 2007 gestart is. Naast doorgaan op de ingeslagen weg onderstreept het onderzoek dat maximale inzet vereist is om de  vermijdbare schade  terug te brengen.

Hieronder vindt u het persbericht van het VMS Veiligheidsprogramma over het NIVEL/EMGO onderzoek.

Ziekenhuizen en zorgprofessionals nemen aanbevelingen patiëntveiligheid ter harte

‘Patiënten weten zich veilig in een ziekenhuis.’ Dat is de stelling en het doel van de partners van het VMS Veiligheidsprogramma: NVZ, NFU, Orde en V&VN. Vanaf 2008 werken zij samen aan het verbeteren van de patiëntveiligheid. Uit de bevindingen van het NIVEL/EMGO onderzoek naar de potentieel vermijdbare schade in ziekenhuizen blijkt dat er tussen 2004 en 2008 nog geen sprake was van een daling. De NVZ, NFU, Orde en V&VN nemen de aanbevelingen van de onderzoekers ter harte en gaan nog meer nadruk leggen op de implementatie van instrumenten die potentieel vermijdbare schade kunnen voorkomen. Dit is ook de boodschap op het congres Expeditie Patiëntveiligheid dat vandaag in Den Haag door de partners van het VMS Veiligheidsprogramma wordt georganiseerd.

‘De cijfers uit 2008 bevestigen nogmaals het belang van het VMS Veiligheidsprogramma. We gaan met al onze kracht door met het verbeteren van de patiëntveiligheid’, aldus de partners van het VMS Veiligheidsprogramma. Het gezamenlijk streven is dat de ziekenhuizen in 2013 de zorggerelateerde schade aanzienlijk hebben gereduceerd. Daarnaast is het doel dat dan ieder ziekenhuis werkt met een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Hierdoor kunnen de risico’s op het gebied van patiëntveiligheid optimaal worden beheerst. De NVZ, NFU, Orde en V&VN ondersteunen ondermeer door het VMS Veiligheidsprogramma de ziekenhuizen met het behalen van deze doelstellingen.

Nadruk op implementatie


Sinds 2008 wordt in het VMS programma op structurele en systematische manier gewerkt aan de cultuurverandering in de ziekenhuizen en het identificeren en evalueren van risico’s op het gebied van patiëntveiligheid. Anno 2010 worden de eerste resultaten van de ingezette verbeteringen zichtbaar. Zo blijkt het invoeren van een procedure rond medicatieoverdracht in het Maastricht UMC+ de kans op fouten met 97% te verminderen. Andere onderzoeksresultaten laten zien dat een aanzienlijke reductie van vermijdbare sterfte rondom operaties mogelijk is.

De NVZ, NFU, Orde en V&VN zeggen daarover: ‘Ziekenhuizen, specialisten en verpleegkundigen staan nu voor de uitdaging al deze verbeteringen  de komende 2,5 jaar echt in de volle breedte in te voeren. Wij hebben als partners van het VMS Veiligheidsprogramma er vertrouwen in dat in 2013, bij het verschijnen van de volgende meting van het NIVEL/EMGO, de potentieel vermijdbare schade is gedaald.’ Recent onderzoek van de IGZ naar de implementatie van het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in de ziekenhuizen heeft aangetoond dat de ziekenhuizen op de goede weg zijn