Orde lanceert lijst voor disfunctionerende specialisten

15 december 2011

De Orde heeft vorige week een aanvulling op haar modelreglement 'Mogelijk disfunctionerend medisch specialist' gelanceerd: een registratie- en volglijst voor de specialist bij wie daadwerkelijk disfunctioneren is geconstateerd. De lijst is alleen bedoeld voor medisch specialisten die na een zorgvuldig traject met verbeterkansen op basis van het modelreglement de zwaarste maatregel opgelegd hebben gekregen, namelijk het opzeggen van de toelatingsovereenkomst. De Orde verwacht dat het hooguit om 10 personen zal gaan en wil met de lijst voorkomen dat deze direct weer in een ander ziekenhuis aan de slag gaan. De lijst zou kunnen worden geraadpleegd door raden van bestuur die een toelatingsovereenkomst met een specialist gaan sluiten.

Om de cultuuromslag in ziekenhuizen te versnellen, heeft de Orde in 2008 het modelreglement opgesteld. Van Hulsteijn: “Ik ben heel streng. Je werkt als specialist goed of je werkt niet.” Volgens het modelreglement moeten collega’s slecht functioneren met de betreffende specialist bespreken en dit melden aan de commissie kwaliteit. Die stelt in overleg met het stafbestuur van het ziekenhuis een onderzoekscommissie in om te bestuderen of de klacht klopt en een verbeterplan kan worden opgesteld voor de specialist. Het stafbestuur en het ziekenhuisbestuur wordt hiervan op de hoogte gebracht. Als de specialist zijn werk zichtbaar verbetert, blijft het daarbij. Anders kan het stafbestuur in overleg met het ziekenhuisbestuur maatregelen treffen en de arts bijvoorbeeld het recht tot bepaalde medische handelingen ontnemen. In het uiterste geval adviseert het stafbestuur zijn contract op te zeggen.
 

Het gaat niet om medisch specialisten die tijdelijk problemen hebben gehad of tijdelijk niet goed hebben gefunctioneerd. De lijst heeft ook geen relatie met de vaak genoemde 1 op 20 disfunctionerende medisch specialisten. Een disfunctioneren dat van een ander kaliber is dan de uitkomst van een disfunctioneringstraject conform het Ordemodel. Dit zijn specialisten die zichzelf moeten verbeteren. Ze maken bijvoorbeeld fouten maar verdoezelen die, ze lichten de patiënt niet goed voor over de behandeling of houden dossiers slecht bij. Dit aantal ligt overigens net zo hoog als bij andere beroepsgroepen.