Orde en Zichtbare Zorg Ziekenhuizen op één lijn: samenwerking

15 december 2011

De Orde van Medisch Specialisten, het ministerie van VWS en de stuurgroep Zichtbare Zorg Ziekenhuizen (ZZZ) hebben een principeakkoord bereikt over een verdere samenwerking en het borgen van medisch-specialistische kennis ter bevordering van de ontwikkeling van kwalitatief goede indicatoren.

De Orde maakte eind september een pas op de plaats, omdat er zorgen waren over de kwaliteit van indicatoren en de rol van wetenschappelijke verenigingen in het ontwikkelproces van indicatoren die voortvloeien uit het programma Zichtbare Zorg Ziekenhuizen. Naar aanleiding hiervan hebben in oktober constructieve gesprekken plaatsgevonden tussen de Orde, VWS en het programmabureau ZZZ.

Om indicatoren te ontwikkelen die werkelijk wat zeggen over de kwaliteit van de zorg, zijn inhoudsdeskundigen nodig, die afgevaardigd zijn door de wetenschappelijke verenigingen. VWS heeft in de gesprekken het belang van de rol van de wetenschappelijke verenigingen erkend. Wetenschappelijke verenigingen bepalen immers de professionele standaard voor hun beroepsgroep en hebben bovendien veel ervaring met indicatorenontwikkeling.

De bestaande overeenkomst ging onvoldoende in op de rechten en de plichten van de bij het  ontwikkelproces betrokken partijen. Er zijn heldere afspraken gemaakt over deze rol en hoe de medisch-specialistische kennis kan worden geborgd en gerespecteerd. Hierbij gaat de Orde de beleidscommunicatie naar de wetenschappelijke verenigingen coördineren.

Zowel de Orde als VWS en het programmabureau ZZZ hebben alle vertrouwen in een verdere goede samenwerking wat betreft het werken aan kwaliteitsinformatie. Alleen kwalitatief goede indicatoren waarborgen goede zorg en leiden daar waar nodig tot betere zorg. En dat is in het belang van alle partijen: medisch specialisten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en zeker in het belang van de patiënt!