Opnieuw kortere opleidingsduur uitstromende aios

25 maart 2016

De aios die in 2015 uitstroomden, zijn gemiddeld 2,24 maanden sneller opgeleid dan nominaal. Daarmee is de gemiddelde opleidingsduur gelijk aan die van 2014, maar bijna een halve maand sneller dan in 2013. Dat blijkt uit de rapportage die de RGS in opdracht van de projecten Realisatie Individualisering Opleidingsduur (RIO) en Dedicated Schakeljaar twee keer per jaar oplevert.

De 982 uitstromers van 2015 registreerden in totaal 1600 maanden verkorting in MijnRGS, met name op basis van eerdere werkervaring bij een erkende opleider.

Vinger aan de pols

De aios die in 2018 uitstromen moeten gemiddeld 3 maanden sneller dan nominaal zijn opgeleid, om aan de afspraken met VWS uit het Opleidingsakkoord te voldoen. Dat geeft het veld nog twee jaar om met de nu instromende en huidige aios deze versnelling te realiseren.
Aios kunnen bijvoorbeeld sneller door hun opleiding gaan, wanneer ze eerder relevante werkervaring of competenties opgedaan hebben. Ook een hoger leertempo tijdens de opleiding kan tot versnelling leiden.

De veldpartijen (De Federatie, NFU, NVZ/STZ, GGZ Nederland, De Jonge Specialist en CGS) bepalen samen met het ministerie van VWS op basis van de over 2017 gemeten versnelling of de afspraken gehaald worden. De cijfers in de monitoring over de jaren 2014, 2015 en 2016 hebben dus nog geen consequenties voor de bezuinigingsafspraken. Wel geven ze een indicatie of we op de goede weg zijn. Het Federatieproject RIO deelt de monitor met opleiders, aios, wetenschappelijke verenigingen, opleidingsregio’s en -instellingen, zodat zij de vinger aan de pols kunnen houden over de individualisering van de opleidingsduur.

Completere rapportage

Bij het samenstellen van deze rapportages bewaakt RGS dat de gegevens niet herleidbaar zijn naar individuele aios of oordelend opleiders. Om de rapportages nog completer te kunnen maken krijgen opleiders vanaf april, via een pop-up in MijnRGS, het verzoek om toestemming te geven de gemiddelde opleidingsduur van hun aios mee te nemen in deze rapportage.

Eerdere monitoringsgegevens

Begin 2015 zijn de monitoringsrapportages over de uitstroomcohort 2014 beschikbaar gekomen. Op de website Specialistenopleiding Op Maat vindt u zowel de uitstroomgegevens over 2014 als over 2015. Ook is op deze website een toelichting te vinden op de herkomst van de gegevens in de rapportages en de bedoeling van de monitoring.