Oplossingsrichting pensioenaftopping ziekenhuizen nader verkend

10 oktober 2016

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), werknemersorganisatie FBZ, de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben opnieuw een gesprek gevoerd over de pensioenaftopping onder leiding van onafhankelijk voorzitter Hans Borstlap.

De vier partijen werken nog steeds in een constructieve sfeer aan een oplossing voor het pensioenaftoppingsvraagstuk in algemene ziekenhuizen en hopen begin november tot een resultaat te komen.

Zorgvuldigheid

Om het onderhandelingsproces tussentijds niet te ‘verstoren’, wordt op advies van Hans Borstlap nog niet uitgeweid over de inhoud van de gesprekken. Omdat de nadere uitwerking enige tijd vergt, komen de partijen begin november weer bij elkaar; zowel vanuit werknemerszijde (LAD, FBZ, FMS) als werkgeverszijde (NVZ) wordt zorgvuldigheid geprefereerd boven snelheid. Afgesproken is dat alle acties tot begin november opgeschort blijven.

Over het pensioenaftoppingsvraagstuk

Afgelopen zomer besloten de NVZ, LAD, FBZ en FMS weer met elkaar in gesprek te gaan over een oplossing voor het pensioenaftoppingsvraagstuk. De gesprekken worden geleid door Hans Borstlap, voormalig lid van de Raad van State en voormalig topambtenaar. Naast procesbegeleiding denkt hij mee in het formuleren van oplossingen.

Meer weten? Ga dan naar www.demedischspecialist.nl/pensioen