Opleidingsprijs 2009: Heelkunde Isala

12 december 2011

De Opleidingsprijs 2009 is gewonnen door opleider dr. Robert Pierik, chirurg in de Isala Klinieken in Zwolle. Dat is zaterdag 14 november bekend gemaakt tijdens de Landelijke AIOSdag.

De Opleidingsprijs is geïnitieerd door De Jonge Orde en de LVAG  en wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de KNMG en de Orde van Medisch Specialisten. De financiële onderscheiding van 10.000 euro moet aangewend worden voor opleidingsgerelateerde initiatieven, bijvoorbeeld in het kader van de modernisering.

Winnaar

In Zwolle staat een uitstekende, veilige werksfeer centraal. Er is ruimte voor opbouwende kritiek waarbij ook de stafleden jaarlijks worden beoordeeld op hun opleidingskwaliteiten. De opleider luistert, stuurt waar nodig, adviseert, maar motiveert bovenal. Hier wordt gewerkt volgens een gezond rooster en ook deeltijdwerken is volledig geaccepteerd. Zwolle bevindt zich in goed gezelschap van de opleidingen Cardiologie in het Medisch Spectrum Twente, Heelkunde in het Medisch Spectrum Twente en Heelkunde in het LUMC, die ook wisten door te dringen tot de finale.