Opleidingen in de etalage

12 december 2011

Op 1 februari 2011 gaat www.opleidingsetalage.nl online. Deze  website is een product van het Etalageproject en toont differentiatiestages voor aios in het laatste deel van hun opleiding. Het is bovendien mogelijk om stages  met elkaar te vergelijken. Naast  vakinhoudelijke informatie wordt per stage een toelichting op de arbeidsvoorwaarden, kwaliteitsindicatoren en ‘couleur locale’ gegeven.

Het Etalageproject is geïnitieerd in de Raad Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit van de Orde. In dit project zijn de Nederlandse ziekenhuizen (NVZ), de universitair medische centra (NFU) en de topklinische ziekenhuizen (STZ) vertegenwoordigd samen met de Orde, die de uitvoering van het project op zich heeft genomen.


Modernisering

Naast de negen wetenschappelijke verenigingen participeren andere partijen in deze pilot: het ministerie van VWS heeft de subsidie verstrekt; De Jonge Orde en de LVAG vertegenwoordigen de belangen van de aios in het project; het CBOG, de MSRC en de KNMG zijn betrokken mede vanwege wet- en regelgeving en de modernisering van de opleidingen van medisch specialisten.


Workshop op KNMG Congres 1 december 2010

Vertegenwoordigers van het Etalageproject verzorgden twee workshops tijdens het KNMG-congres 'Modern opleiden: samenspel of solopartij?'. Beide workshopgroepen bestonden voornamelijk uit opleiders, maar ook beleidsmedewerkers en leerhuismanagers hebben aan de workshops deelgenomen. Er werd levendig gediscussieerd, onder andere op basis van een casus over een aios die naar een andere opleidingsinstelling wil om te differentiëren. De discussie maakte glashelder dat het belang van de kwaliteit van de opleiding en de aios voorop zou moeten staan.