Onmiddellijk oplossing voor schildklierpatiënten

15 januari 2016

Het tekort van het geneesmiddel Thyrax door de verhuizing van de geneesmiddelenfabrikant Aspen Pharma Trading  is zorgwekkend en er moet onmiddellijk een oplossing komen. Dat stelt de Federatie Medisch Specialisten.

Ruim 300.000 patiënten in Nederland gebruiken Thyrax Duotab-tabletten, een middel bij de behandeling van schildklierproblemen. Als er onvoldoende voorraad van deze Thyraxtabletten beschikbaar is, zullen patiënten moeten overstappen op een ander (vergelijkbaar) geneesmiddel. Maar juist bij schildklierproblemen luistert de keuze voor het geneesmiddel en het afstemmen van de juiste dosering op de klachten van de patiënt zeer nauw. Verandering van medicatie brengt het risico met zich mee op bijwerkingen of een verminderde werking. Het overstappen naar een ander geneesmiddel vraagt opnieuw ziekenhuisbezoeken, bloedwaardetesten en dus behandeling van de patiënt, voordat de medicatie voor de patiënt opnieuw is vastgesteld. Dit is een grote last voor de patiënt en leidt tot ondoelmatige zorg.

Alle bij zorg betrokken partijen in het veld hebben een verplichting naar de patiënt om te zorgen voor een zo optimaal mogelijke behandeling waarin veiligheid en continuïteit van zorg voorop staan, zegt de Federatie. Een tekort aan geneesmiddelen draagt dan zeker niet bij aan een goede kwaliteit van zorg en schaadt het vertrouwen van patiënten. De medisch specialisten vinden dat de fabrikant zijn verantwoordelijkheid moet nemen en op zoek moet naar een oplossing.