Onderzoek administratieve lasten bij medisch specialisten

1 september 2017

In de dagelijkse praktijk ervaren medisch specialisten een toenemende regeldruk, die ten koste gaat van de tijd die ze aan patiënten kunnen besteden. Daarom gaat de Federatie samen met de VvAA en Het Roer moet om (HRMO) de administratieve lasten bij medisch specialisten onderzoeken. Belangrijk is het probleem te objectiveren, zodat we met de betrokkenen gerichte actievoorstellen kunnen ontwikkelen. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het actieprogramma ‘(Ont)regel de zorg’.

Naast het verdiepende onderzoek naar de administratieve lasten onder medisch specialisten, is op 1 augustus een denktank ‘(Ont)regel de zorg’ van start gegaan. Deze zogenaamde ‘(ont)regelaars’ zijn jonge professionals die onder begeleiding van de Argumentenfabriek met zes beroepsgroepen gaan praten, waaronder medisch specialisten. De denktank probeert in beeld te krijgen waar de zorgverleners gedurende een werkweek hun tijd aan besteden, welk deel daarvan administratieve handelingen zijn en met welk doel deze gedaan worden.  

Uitkomsten

Zowel de uitkomsten van denktank als die van het verdiepende onderzoek naar administratieve lasten onder medisch specialisten worden in november gepresenteerd tijdens de zogeheten ‘Schrapconferentie’. Marcel Daniels, algemeen voorzitter van de Federatie, zal het onderzoek onder medisch specialisten presenteren.