Onderneem actie vanwege je pensioen

16 februari 2015

Ziekenhuizen weigeren in tegenstelling tot andere werkgevers hun werknemers te compenseren voor de nadelige gevolgen van de nieuwe pensioenwet die per 1 januari 2015 is ingegaan. Sommige artsen en medisch specialisten in dienstverband worden hierdoor geconfronteerd met een halvering van hun pensioen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Artsenwerknemersorganisatie Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Federatie Medisch Specialisten roepen de artsen dan ook op om actie te ondernemen richting hun werkgever.

Brief

De Federatie en de LAD roepen medisch specialisten in dienstverband op om hun werkgever een brief te sturen waarin zij vragen om compensatie. Medisch specialisten in dienstverband die werkzaam zijn in algemene ziekenhuizen en ggz-instellingen kunnen deze brief direct sturen naar hun raad van bestuur. De Academisch Specialisten Vereniging en het Stafconvent sturen de brief namens medisch specialisten die werkzaam zijn in universitair medische centra. Wanneer dit niet helpt worden verdere acties en mogelijk een rechtszaak overwogen.

Geen compensatie

In de nieuwe wet staat dat werknemers en werkgevers geen fiscaal vrij pensioen mogen opbouwen boven een inkomen van 100.000 euro op basis van een fulltime dienstverband. De verlaging van het werknemersdeel komt op de loonstrook tot uitdrukking in een verhoging van het nettoloon. De verlaging van het werkgeversdeel wordt door de werkgevers in eigen zak gestoken, ondanks het feit dat dit hun werknemers toekomt. Vorige week liet het ministerie van VWS de LAD en de Federatie weten geen korting door te voeren op de ruimte die ziekenhuizen hebben voor de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden (OVA). Hierdoor hebben ziekenhuizen genoeg ruimte om werknemers te compenseren, maar de werkgevers weigeren dit vooralsnog. De Federatie en de LAD vinden dit onacceptabel omdat werkgevers zo ruim 70 miljoen euro in hun zak steken. 

Vragen? Neem contact op met ons via het gezamenlijke e-mailadres: info@demedischspecialist-lad.nl.