Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen

29 mei 2018

Werknemersorganisaties (FNV, LAD, AC-FBZ en CNV) hebben op 28 mei opnieuw met de NFU gesproken ​over een nieuwe Cao UMC. De NFU heeft weliswaar een aantal verslechteringen ingetrokken, maar wat resteert is nog steeds teleurstellend. De onderhandelingen zijn daarom vastgelopen en de werknemersorganisaties gaan zich nu beraden over vervolgstappen.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao verliepen vanaf het begin al moeizaam. Het voorstel van de NFU lag mijlenver af van onze inzet. Toen we aangaven dat het voorstel van de NFU van te weinig ambitie getuigde, trok de werkgeversorganisatie haar oorspronkelijke inzet in en kwam met een nieuw voorstel – dat alleen maar verslechteringen bevatte.

De NFU wil allerlei verslechteringen doorvoeren, terwijl het personeelstekort in de zorg erg hoog is en vacatures onvervulbaar zijn. Wij willen een marktconforme loonsverhoging, concrete afspraken over aanpak van de werkdruk, een goede generatieregeling en gelijke rechten voor studenten die een opleiding volgen.

Vervolgstappen

Het is nu aan de werknemers van de umc’s om een goede loonsverhoging af te dwingen nu de onderhandelingen zijn vastgelopen. Binnenkort organiseren we daarom samen met de andere werknemersorganisaties medewerkersbijeenkomsten in een aantal umc's, waarvoor medisch specialisten meer dan welkom zijn. Samen met hen zullen we ons beraden over vervolgstappen en mogelijke acties bespreken. Zodra de data en locaties voor deze bijeenkomsten bekend zijn, vermelden we dat op onze site.