Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ

29 mei 2017

LAD/FBZ heeft samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ. Met het akkoord zijn onder meer de pensioenaftoppings- en ORT-kwestie beslecht. Daarnaast zijn  goede afspraken gemaakt over een salarisverhoging, regel- en werkdruk en scholingsmogelijkheden. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot en met 1 juni 2019.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao leken aanvankelijk stroef te beginnen, omdat LAD/FBZ en GGZ Nederland een verschillende visie op het pensioenaftoppingsvraagstuk hadden. Voor de LAD was dit een essentieel punt. “We vonden het niet meer dan vanzelfsprekendheid dat werkgevers daar hun verantwoordelijkheid in zouden nemen”, aldus LAD/FBZ-onderhandelaar José Klerks. Nadat psychiaters met acties duidelijk maakten dat ze serieus genomen wilden worden, kwam het onderwerp toch op de cao-tafel te liggen en wisten partijen elkaar te vinden.

José Klerks is blij met het akkoord. “Naast de salaris- en ORT-kwestie is erkend dat de regel- en werkdruk een punt van aandacht is, en het is goed dat we daar constructieve afspraken over hebben gemaakt. Ook is meer handen en voeten gegeven aan de mogelijkheid om als werknemer succesvol een zelfstandig scholingsverzoek in te dienen. Daarnaast zijn we tevreden dat de druk die psychiaters hebben opgevoerd bij de pensioenaftoppingskwestie effect heeft gesorteerd. Helaas hebben we geen teruggave over 2015 en 2016 kunnen realiseren – onderhandelen blijft geven en nemen – maar daar staat tegenover dat werknemers een teruggave krijgen van de volledige 100% die ook nog eens structureel is: dat is veel meer waard dan een tijdelijke teruggave over één of twee jaar.”