Oncologische zorg onder de loep

30 maart 2016

Ruim 150 patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, farmaceuten en toezichthouders hebben  op 22 maart de zorg van 10 oncologische aandoeningen onder de loep genomen. Vanuit verschillende perspectieven is gekeken hoe de zorg is georganiseerd, hoe deze wordt toegepast en hoe de kwaliteit van zorg wordt gemeten en geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de oncologische zorg in Nederland van hoge kwaliteit is, maar dat er ook verbeteringen nodig zijn om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en betaalbaar te houden.

De tien oncologische aandoeningen die door de deelnemers werden besproken waren blaaskanker, longkanker, melanoom, ovariumkanker, pancreaskanker, maagkanker, slokdarmkanker, borstkanker, prostaatkanker en darmkanker. Aan de hand van de kwaliteitscyclus is de stand van zaken van deze oncologische aandoeningen in kaart gebracht. Bij alle aandoeningen kwamen thema’s als patiënteninformatie, ondersteuning en onderwijs en het actueel houden en de praktische toepasbaarheid  van richtlijnen als verbeterpunten naar voren .

Top 30

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft met de Patiëntenfederatie NPCF, de Federatie Medisch Specialisten (de Federatie), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afgesproken om voor een top 30 aandoeningen en onderwerpen in de zorg de volledige kwaliteitscyclus van de medisch-specialistische zorg in kaart te brengen. Met als doel om inzichtelijk te maken wat er al goed gaat en waar ruimte is voor verbetering op zowel kwaliteit van zorg als doelmatigheid. Voor de zomer worden de definitieve overzichten van de kwaliteitscyclus van de top 30 opgeleverd die door alle belanghebbenden zijn besproken en waarbij de prioriteiten en actiepunten gezamenlijk zijn vastgesteld.