OMS: Zilveren Kruis Achmea werkt daadkrachtig met NVvH-normen

12 december 2011

Sinds deze week geeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea inzicht in de kwaliteit van operaties. De website presenteert de ziekenhuizen die wel of (nog) niet voldoen aan de normen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). De OMS ziet het als een positieve ontwikkeling dat Zilveren Kruis Achmea de normen van de wetenschappelijke verenigingen gebruikt om zorg in te kopen.

Zilveren Kruis Achmea is daadkrachtig aan de slag gegaan met de kwaliteitsnormen die de NVvH in januari 2011 voor een aantal operaties heeft vastgesteld. De verzekeraar heeft aangegeven te willen samenwerken met de ziekenhuizen om hen te helpen per 1 januari 2012 te voldoen aan de kwaliteitsnormen.  In de afgelopen weken heeft de verzekeraar bij ziekenhuizen getoetst of zij op dit moment voldoen aan deze normen.  Wat nu volgt is een periode waarin de verzekeraar in gesprek gaat met de ziekenhuizen die (nog) niet voldoen aan de normen of waarover onvoldoende informatie beschikbaar is.  

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) is zeer te spreken over de aanpak van Zilveren Kruis Achmea. Deze zorgverzekeraar omarmt de normen van de beroepsgroepen en gaat op zorgvuldige wijze om met de door hen verzamelde informatie. Bovendien spreekt hieruit dat ze complementair aan de professionals werken aan een verbetering van de kwaliteit van zorg. De OMS hoopt dat andere zorgverzekeraars deze werkwijze zullen volgen.

Het overzicht is te vinden opwww.zilverenkruis.nl/kwaliteitsnormen

Meer informatie is te verkrijgen via de infodesk (030) 28 23 666 of infodesk@orde.nl