OMS: vertrouwen is essentieel in arts-patiëntrelatie

19 december 2011

Volgens het KRO-programma Reporter leidt gebrek aan controle in de orthopedische chirurgie tot grote gevolgen voor de patiënt. Zakelijke relaties met de orthopedische industrie en ontbrekend wetenschappelijke bewijs voor de kwaliteit van implantaten zouden hier onder meer debet aan zijn. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) vindt dat belangenverstrengeling nooit de arts-patiënt relatie mag beïnvloeden. De Orde zal samen met de wetenschappelijke verenigingen nagaan of er aanleiding is om de controle op de kwaliteit van medische hulpmiddelen aan te scherpen.

Volgens het KRO-programma Reporter heeft een aantal orthopedische chirurgen in Nederland een zakelijke relatie met de orthopedische industrie.  Net als voor de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV) is het voor de OMS heel helder: de arts-patiëntrelatie mag nooit beïnvloed worden door belangenverstrengeling met de farmaceutische en hulpmiddelenindustrie. Frank de Grave, algemeen voorzitter van de OMS: “Het is van groot belang dat de patiënt erop kan vertrouwen dat de arts zich in zijn behandeladviezen uitsluitend door gedegen en onafhankelijke kennis laat leiden, en geen ander belang dan het welzijn van de patiënt voor ogen heeft”. De NOV neemt belangenverstrengeling serieus. De voorzitter van de NOV, Prof. dr J.A.N. Verhaar: "De orthopedisch chirurg is verantwoordelijk voor de patiënt en stelt zich daarbij oprecht en onafhankelijk op. De orthopedisch chirurg laat zich niet oneigenlijk beïnvloeden. Mocht dat wel het geval zijn dan zal de NOV niet schromen leden te royeren."


Transparantie is noodzakelijk

 
Alle  artsen zijn gehouden aan de regels, zoals deze door de Stichting Code Geneesmiddelen reclame (CGR), waarin namens de artsen de KNMG participeert, zijn opgesteld. Momenteel worden aanvullende regels opgesteld rond de transparantie over financiële relaties tussen de farmaceutische industrie en artsen. Vanzelfsprekend volgen wij deze ontwikkelingen. De Orde vindt het belangrijk dat  met spoed een zelfde regeling tot stand komt voor de medische hulpmiddelen.


Kwaliteit medische hulpmiddelen onder de loep

 
Het programma Reporter gaat ook in op de kwaliteit van de orthopedische implantaten. Gesteld wordt dat er vaak geen wetenschappelijke bewijs is voor de kwaliteit van de orthopedische implantaten en dat meldingen van problemen met implantaten niet systematisch worden geanalyseerd. De OMS neemt deze signalen serieus. Er is uitgebreide Europese wet- en regelgeving op dit gebied aangevuld met een Europees keurmerk voor medische hulpmiddelen: het CE keurmerk. Ook is deze wetgeving recent aangescherpt en is  een nog uitgebreidere herziening  voorzien. Desalniettemin zal de Orde samen met de wetenschappelijke verenigingen bezien in hoeverre de medisch specialisten en hun wetenschappelijke verenigingen aanvullende kunnen bijdragen om zoveel mogelijk zekerheid te hebben over de kwaliteit van op patiënten toe te passen medische hulpmiddelen.