OMS: verschillen in voorschrijfgedrag nader onderzoeken

15 december 2011

“Het rapport van Vektis brengt belangrijke gegevens onder de aandacht”, aldus Marcel Daniëls, voorzitter van de Raad voor Wetenschap Opleiding en Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten (OMS). Het onderzoek naar het voorschrijfgedrag van medisch specialisten toont volgens Daniëls verschillen die deels goed te verklaren zijn. “Maar als er onverklaarbare verschillen zijn, dan moeten die nader bekeken worden”. Volgens Daniëls is het uitgangspunt in ieder geval dat onnodige praktijkvariatie niet wenselijk is, zowel vanuit het oogpunt van doelmatigheid als vanuit patiëntveiligheid.

Tot op heden ontbrak het medisch specialisten aan landelijke gegevens over variaties in de praktijkvoering. De OMS stelt het aanbod van Vektis dan ook  op prijs om deze data beschikbaar te stellen aan medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen. Bovendien heeft de OMS, samen met de wetenschappelijke verenigingen, het onderwerp doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen al eerder opgepakt. “De gegevens zoals geregistreerd door Vektis lijken me een waardevolle bron van spiegelinformatie voor de beroepsgroep. Het is een goede stimulans voor onze agendasetting”, meent Daniëls. 


Leidraad doelmatig voorschrijven

De OMS publiceert nog dit voorjaar een Leidraad Doelmatig Voorschrijven. Daarnaast krijgt het onderwerp doelmatigheid een prominente plaats in de richtlijnontwikkeling. Onderzocht zal moeten worden hoe de kennis en het bewustzijn van (aankomend) medisch specialisten over de kosten van geneesmiddelen kan worden vergroot. Samen met het ministerie van VWS en andere betrokkenen worden nadere afspraken gemaakt over de aanpak van het thema doelmatig voorschrijven, wat ook door de OMS als een belangrijk thema wordt ervaren. Over het Vektisrapport zal de OMS een brief sturen aan de vaste commissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer.