OMS tevreden over wijzigingen wetsvoorstel Cliëntenrechten Zorg

16 december 2011

In een brief aan minister Schippers heeft de OMS laten weten tevreden te zijn over de aanpassingen die zijn gemaakt in het wetsvoorstel Cliëntenrechten Zorg (Wcz).

Vanwege de destijds voorgestelde wetwijzigingen van VWS en voerden de OMS en haar achterban in 2010 verschillende malen actie tegen dit wetsvoorstel. Deze zouden namelijk leiden tot aantasting van de professionele autonomie van de medisch specialisten en de uitholling van de individuele behandelovereenkomst van de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar.

De OMS is dan ook verheugd met de voorgestelde wijzigingen die nu zijn gedaan. Met deze voorgestelde wijzigingen worden de afspraken in het onderhandelingsresultaat van 15 december 2010 nageleefd.