OMS steunt het gebruik van vragenlijsten om patiënten goed te informeren over implantaten

12/09/2014 - 00:00

In Tros Radar gisteren stond de ondeugdelijke keuring voor toelating van nieuwe medische hulpmiddelen voor de tweede keer centraal. In de uitzending van vorige week werd aangetoond hoe Europese keuringsinstanties een mandarijnennetje eenvoudig goedkeurden als bekkenbodemmatje. In de vervolguitzending gisteren ging het vooral over de gevolgen voor patiënten. Ook de Orde van Medisch Specialisten (OMS) kwam aan het woord.

De CE-markering voor toelating van nieuwe medische implantaten op de markt is volstrekt onvoldoende. Het is schokkend dat artsen er niet vanuit kunnen gaan dat er veilige medische hulpmiddelen op de markt komen, aldus Marcel Daniëls, bestuurslid van de OMS. 
“Dat is verschrikkelijk, verschrikkelijk in de eerste plaats voor patiënten. Want je zal maar een implantaat hebben waarvan je je afvraagt: wat gaat mij dat in de toekomst brengen? Maar ook voor de dokters is het een ramp. Een dokter moet erop kunnen vertrouwen dat als hij een implantaat inbrengt in een patiënt, dat gewoon een goed product is,” vervolgt Daniëls.

Vragenlijst als voorbereiding op gesprek met de arts

Tros Radar heeft naar aanleiding van de uitzendingen een set met vragen gemaakt als voorbereiding op een gesprek met de arts. De OMS steunt het gebruik van tevoren opgestelde vragen. Marcel Daniëls: “Ik denk dat het belangrijk is dat mensen komen met vragen. De tijd is voorbij dat de dokter vertelt wat er moet gebeuren. Ik vind dat we met z’n allen terughoudend moeten zijn, in die zin dat we er als altijd goed over moeten nadenken of een implantaat de beste oplossing is, dat geldt voor artsen, maar ook voor patiënten.”

Checklist als hulpmiddel

Medisch specialisten hebben vragenlijsten ontwikkeld, waarmee ze het overleg met de patiënt voeren. De checklist van Tros Radar kan zeker ook een goed hulpmiddel zijn voor de patiënt om zich voor te bereiden op een gesprek met de arts als er mogelijk een operatie gaat plaatsvinden met een medisch implantaat. Dit sluit ook aan bij de campagne Samen Beslissen van de OMS en patiëntenvereniging NPCF. Dit betekent sámen met de patiënt de behandeling en de voor- en nadelen daarvan bespreken.

Registratie van implantaten

Zorgvuldig registratie van implantaten is ook belangrijk. Hierdoor kan, als er iets misgaat met een hulpmiddel, direct achterhaald worden welke patiënten een mogelijk risico lopen. Zo zijn er al landelijke registers van orthopeden, cardiologen en gynaecologen. Dit sluit aan op de wens van het ministerie van VWS om een landelijk registratiesysteem op te zetten voor alle medische hulpmiddelen om in het geval van calamiteiten een implantaat te kunnen traceren.

Leidraad nieuwe medische interventies

De OMS heeft onlangs de leidraad ‘introductie van nieuwe medische interventies in de klinische praktijk’ ontwikkeld. Deze leidraad is bedoeld om nieuwe medische interventies, waaronder ook medische hulpmiddelen, stapsgewijs te bekijken en te beoordelen of introductie en gebruik wel veilig en verantwoord is. Het stappenplan wordt deze week verspreid onder ziekenhuizen en medisch specialisten.