OMS steunt GGZ-protest

16 december 2011

De OMS heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie laten weten de Geestelijke Gezondheidszorg  te steunen in het protest tegen de eigen bijdrage. Ook in de ogen van de OMS is de maatregel om een eigen bijdrage te vragen aan de psychiatrische patiënt slecht verdedigbaar. In het kader van het recht op gelijke behandeling ziet de OMS niet in waarom aan psychiatrische patiënten op een andere wijze een eigen bijdrage wordt gevraagd dan aan patiënten met andere aandoeningen. Zeker omdat het hier ook nog eens om patiënten gaat die veelal een laag inkomen hebben mede als gevolg van hun ziekte.

Ten aanzien van overschrijdingen en de economische situatie vindt de OMS dat het nodig is om kritisch te kijken naar kosten en vormgeving van de Nederlandse gezondheidszorg. In dat kader is het belangrijk dat medisch specialisten hun verantwoordelijkheid nemen en daarbij opkomen voor het belang van de patiënt.