OMS start Meldpunt Contractering

9 maart 2012

De OMS heeft diverse signalen ontvangen van de collectieven in het land dat er veel progressie is geboekt met de vorming van collectieven, het interne verdeelmodel en de afspraken met de raad van bestuur. Dit zijn positieve berichten. Helaas ontvangt de OMS ook verontrustende berichten over het ontbreken aan voortgang in de contractering tussen de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders. Deze gelden met name voor de zorgverzekeraars CZ en Uvit. De OMS is daarom een Meldpunt Contractering gestart.

Vertraging in de voortgang is een probleem. Zolang er geen contracten zijn kan namelijk ook niet worden gedeclareerd. Bovendien moet voor 1 april aanstaande ook een gezamenlijk verzoek (namens medisch specialisten, instelling en zorgverzekeraar) zijn neergelegd bij de Nederlandse Zorgautoriteit om aanspraak te maken op de mutatieruimte van €64,9 miljoen. Dit is niet mogelijk als er nog niet is gecontracteerd. Meer informatie over de mutatieruimte is te vinden in het addendum van het witte boek, blz 6 en 11.

Meldpunt Contractering

Merkt u dat de contractering met de zorgverzekeraar zeer traag verloopt of dat u in de contracteringsgesprekken aanloopt tegen problemen? Meld dit dan bij de OMS via meldpunt@orde.nl. De meldingen worden verzameld en gebruikt in het gesprek dat de OMS op korte termijn zal aangaan met Zorgverzekeraars Nederland en NVZ Vereniging voor Ziekenhuizen over de voorliggende problematiek.