OMS positief over hoofdlijnenakkoord

19 december 2011

Maandag 4 juli 2011 hebben de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, NVZ vereniging van ziekenhuizen, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012-2015 getekend. In het hoofdlijnenakkoord zijn voor de periode 2012-2015 onder andere afspraken gemaakt over prestatiebekostiging, DOT, de uitbreiding van het B-segment en de afbouw van ex post vereveningsmechanismen.

De OMS is niet betrokken geweest bij de tot standkoming van het hoofdlijnenakkoord, maar vindt het positief dat partijen meerjarenafspraken hebben gemaakt om de zorgkosten te beheersen. Ook het feit dat er nadrukkelijk aandacht is voor kwaliteitsafspraken, waarbij de OMS betrokken is, is positief. Tenslotte gaat de OMS ervan uit dat via dit hoofdlijnenakkoord de marktwerking (verder) wordt gefaciliteerd. Voor de volledigheid, genoemde partijen hebben –net als de OMS- een groei afgesproken van 2,5% exclusief loon en prijsstelling. Voor alle partijen komt dit naar de huidige inzichten indicatief uit op een groei van 5,25%.

De OMS gaat – via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)- verder met de uitwerking van het onderhandelingsakkoord bekostiging vrijgevestigd medisch specialisten transitie 2012-2014. De verwachting is dat aanstaande vrijdag 8 juli de NZa haar definitieve visie geeft op de invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg vanaf 2012 (waar de medisch specialisten onderdeel van uitmaken).