OMS pleit voor uitwisselen van gegevens over bevoegdheidsbepe...

19 december 2011

Vandaag zijn in de Tweede Kamer aan minister Schippers van VWS vragen gesteld over het internationaal uitwisselen van gegevens over bevoegdheidsbeperkingen.

Eind 2010 heeft de KNMG aangegeven dat de bevoegde autoriteiten van de Europese landen actief deze informatie moeten uitwisselen. Zo kan worden voorkomen dat geschorste artsen in het buitenland verder werken. De Europese Unie kent hiervoor het IMI-systeem  (Interne Markt Informatiesysteem). Dit relatief nieuwe systeem maakt gegevensuitwisseling over beroepsbevoegdheid mogelijk. In Nederland is inmiddels een wetswijziging aanhangig waardoor in het buitenland opgelegde maatregelen die invloed hebben op de uitoefening van het beroep, aangetekend kunnen worden in het BIG-register (de Nederlandse databank waarin de officieel erkende beroepsbeoefenaren die in de gezondheidszorg zijn geregistreerd).

De OMS steunt de suggestie van de KNMG en vindt het doorwerken van in het BIG-register doorgehaalde (geschrapte) artsen en geschorste artsen onacceptabel. Het internationaal uitwisselen van gegevens dient snel en goed geregeld te worden.