OMS en LAD ontstemd: NVZ legt zware hypotheek op overleg inzake

16 december 2011

In de vroege uren van 29 april jl. zijn de onderhandelingen over de CAO Ziekenhuizen 2011 – 2014 afgerond. Vanaf het uitwisselen van de inzetten in februari jl. was duidelijk dat de NVZ druk wilde zetten op het toekomstig overleg over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS). In het onderhandelaarsakkoord persisteerde de NVZ in haar eis een concreet drukmiddel richting AMS partijen als volgt te willen vastleggen:

“De huidige AMS wordt nog één maal met de looptijd van de cao verlengd. Daarna vervalt de doorvertaling van de cao-afspraken naar de AMS. Tijdens de looptijd zullen de NVZ, de LAD en de Orde in overleg treden om de arbeidsvoorwaarden van medisch specialisten in dienstverband van een nieuwe toekomstbestendige vorm en inhoud te voorzien. De nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch specialisten in dienstverband zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan cao-partijen.”

De OMS en LAD zijn  buitengewoon ontstemd over de opstelling van haar overlegpartner NVZ. De mogelijkheid om op basis van open en reëel overleg te komen tot aanpassing van de AMS is door de opstelling van de NVZ niet makkelijker geworden.