OMS en IKNL werken aan database uniforme tweedelijnsrichtlijnen

8 mei 2012

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)  ontwikkelen in opdracht van de wetenschappelijke verenigingen een  database voor uniforme tweedelijnsrichtlijnen. Medisch specialisten krijgen daarmee een betere  online toegang tot actuele en gevalideerde richtlijnen.

Het doel van richtlijnen is het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Richtlijnen worden gemaakt volgens een vaste procedure, zijn gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek en sluiten aan op nieuwe ontwikkelingen in de zorg. De bekendheid, beschikbaarheid en eenduidigheid van richtlijnen verschilt, mede hierdoor worden de aanbevelingen bij diagnose en behandeling onvoldoende benut.

Een eerste stap is gezet door de realisatie van www.kwaliteitskoepel.nl. Per mei 2011 hebben de wetenschappelijke verenigingen hier alle medisch specialistische richtlijnen gebundeld en als pdf beschikbaar gesteld. Logische vervolgstap is de ontwikkeling van een  beter doorzoekbare richtlijnendatabase om het gebruik, maar ook het onderhoud van deze richtlijnen te verbeteren. Deze nieuwe richtlijnendatabase zal in 2013 voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Eerste test in de zomer

Dit initiatief is een directe uitkomst van het adviesrapport ‘Medische specialistische richtlijnen 2.0’ van de Raad Kwaliteit van de OMS. OMS en IKNL werken nu aan het opzetten van de richtlijnendatabase, een eerste versie wordt deze zomer getest. De database beperkt zich in eerste instantie tot richtlijnen voor de tweedelijnszorg. In de toekomst is het mogelijk om de database uit te breiden met richtlijnen uit alle fases van de zorg.

Oncoline basis voor uniform systeem

Oncoline, de oncologische richtlijnendatabase van IKNL, dient als basis voor het ontwikkelen van uniforme richtlijnen en een toegankelijk systeem. Alle medisch specialistische richtlijnen krijgen een vergelijkbare, modulaire opbouw. Dit vergemakkelijkt de integratie tussen richtlijnen en maakt onderlinge verwijzing mogelijk. De nieuwe database  vereenvoudigt het vinden van relevante informatie en maakt onderhoud van de richtlijnen beter mogelijk. Daarnaast voorkomt de database tegenstrijdige adviezen omdat de actualiteit en validiteit van de richtlijnen worden gegarandeerd. En dat komt de kwaliteit van zorg voor patiënten ten goede.