OMS: Deelname aan IFMS neemt gestaag toe

12 december 2011

“Het IFMS is een instrument dat steeds succesvoller wordt”, aldus Marcel Daniëls, voorzitter Kwaliteit bij de Orde van Medisch Specialisten (OMS). Daniëls reageert hiermee op  het artikel in Zorgvisie (13 mei) waarin de deelname aan het systeem rond het Individueel Functioneren van de Medisch Specialist ongenuanceerd weergegeven wordt. Daniëls is verrast over de negatieve toon in het artikel. “Twintig procent deelname in 2009, een jaar na de invoering, was een mooi resultaat. En we zijn inmiddels al een stuk verder”.

Stijging
Momenteel verzamelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)  de gegevens over deelname in 2010. Op 1 juni worden deze gegevens openbaar. De IGZ ziet nu al een stijging in het percentage van de ziekenhuizen die meedoen. “Duidelijk is bovendien dat vrijwel alle ziekenhuizen aan de slag zijn met IFMS of een andere vorm van het beoordelen van het individueel functioneren", zo stelt de woordvoerder van de IGZ. De OMS en de IGZ zullen de komende jaren de deelname aan IFMS intensief monitoren. “De doelstelling is natuurlijk dat iedere medisch specialist beoordeeld wordt op zijn of haar functioneren”, aldus Daniëls. 

Toelatingsovereenkomst
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) suggereert dat de functiebeoordeling een vast onderdeel gaat uitmaken van de toelatingsovereenkomst voor medisch specialisten. In de concept-toelatingsovereenkomst, waarover de NVZ en de OMS nu spreken, is deelname aan de IFMS reeds opgenomen.