OESO erkent: beloning medisch specialisten was lager

16 december 2011

De beloning van medisch specialisten in vrij beroep ligt 30 procent lager dan eerder werd gepubliceerd in het rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt tot deze conclusie bij het herberekenen van de inkomenscijfers over 2003 tot en met 2006. De herberekening is dus nog van voor de periode van kortingen. De Orde van Medisch Specialsten (OMS) is niet verbaasd over deze conclusie. Meerdere malen leverde de OMS stevige kritiek op de cijfers en de methode waarmee de inkomens van artsen tussen verschillende landen werd vergeleken. De OMS heeft altijd aangegeven dat de vergelijking tussen de verschillende landen mank ging.

De OESO publiceert jaarlijks cijfers over de beloning van artsen in bijna 20 landen. Vanuit Nederland levert het CBS hier de cijfers voor aan. Dit jaar zijn de cijfers volgens een nieuwe methode vastgesteld en zijn de ‘oude’ en ‘nieuwe’ cijfers over 2003 – 2006 met elkaar vergeleken. De vergelijking kon alleen voor die periode gemaakt worden omdat de ‘oude’ cijfers alleen beschikbaar zijn voor die periode. De vergelijking laat onmiskenbaar zien dat de inkomsten ongeveer 30 procent lager waren. Nederland zit hiermee onder het inkomstenniveau van de VS en België en gelijk met Luxemburg.

De oude methode was gebaseerd op schattingen door het ministerie van VWS en werd terecht, zoals nu gebleken is, al in 2005 en 2009 door de OMS op talloze punten bekritiseerd. De OMS constateerde destijds dat OESO-publicatie geen betrouwbare inkomensvergelijking weergaf. In de nieuwe berekeningsmethode maakt het CBS gebruik van feitelijke data over het fiscaal resultaat.