NZa ziet veel voordelen van MSB’s

9 maart 2016

‘Een opsteker voor de Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s)’. Dat is de reactie van de Federatie Medisch Specialisten op de rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over integrale bekostiging. De NZa noemt diverse voordelen van de komst van MSB’s: geen oude, geïsoleerde maatschapsstructuur meer, intensievere betrokkenheid van medisch specialisten bij het ziekenhuisbeleid en een meer multidisciplinaire benadering van de patiënt. Volgens de Federatie schets de NZa hiermee een reëel beeld van hoe de MSB’s functioneren.

Bevindingen

‘De bevindingen van de NZa komen goed overeen met hoe MSB’s in de praktijk functioneren’, reageert Robert Sie, voorzitter van de Raad Beroepsbelangen bij de Federatie. ‘Zo stelt de NZa, in tegenstelling tot bijvoorbeeld onderzoeksbureau Tias, dat MSB’s wel degelijk ondernemingen zijn.’ De NZa vindt dat MSB’s meer ruimte moeten krijgen om zich lokaal tot een ‘robuuste’ onderneming te ontwikkelen, en raadt meer regelgeving die dit in de weg kan staan, af. Daarnaast constateert de NZa dat de knelpunten in de relatie tussen specialisten en het instellingenbestuur niet zijn toegenomen. Net als de Federatie is de NZa van mening dat MSB’s en ziekenhuisbesturen moeten blijven investeren in deze onderlinge relatie.

Participatie

Een ander aandachtspunt is volgens de NZa de onduidelijkheid rondom het participatiemodel. Volgens de Federatie is participeren meer dan een organisatiemodel van medisch specialisten: het gaat om het actief deelnemen en een bijdrage leveren aan de ziekenhuisorganisatie. Bijvoorbeeld door te investeren, een rol van medisch manager te vervullen, en deel te nemen aan het bestuur van het ziekenhuis. De Federatie werkt momenteel aan een handreiking zodat duidelijker wordt hoe medisch specialisten meer kunnen participeren.