NVZ en Orde roepen IGZ op rapporten te matigen

15 december 2011

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet vooral doorgaan met het scherp houden van ziekenhuizen en de daar werkzame professionals, maar moet zich niet laten leiden door profileringsdrift. De NVZ en de Orde roepen de IGZ op het aantal en de toon van haar rapporten te matigen.

De teneur van de rapporten dat ziekenhuizen hun zaken matig op orde hebben en op de kortst mogelijke termijn verbeterplannen moeten opstellen, werkt averechts: het demotiveert de werkenden in ziekenhuizen om door te gaan met alle kwaliteitsverbeteringen. Het werkt evenmin motiverend in de richting van mensen die overwegen te kiezen voor een carrière in de zorg. Bovendien valt op de kwaliteit van die rapporten nogal wat af te dingen, stellen Orde en NVZ. Zij zullen hun oproep op korte termijn met de inspectie bespreken.