NVVC: “Onrust rond sterftecijfers hartpatiënten onnodig”

12 december 2011

De onrust rond de verschillen in sterftecijfers van ziekenhuizen is onnodig en jammer. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) naar aanleiding van een voorpublicatie vandaag in het Algemeen Dagblad over sterftecijfers als gevolg van hartaandoeningen. “De cardiologische zorg in Nederland is van uitstekende kwaliteit”, aldus Martin Schalij, voorzitter van de NVVC. Dit blijkt uit diverse internationale vergelijkingen. “Het is daarom van groot belang dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg nader onderzoek doet. Wij hechten aan maximale openbaarheid in het belang van de patiënt, maar wel op basis van de juiste cijfers.”

De analyse van de cijfers die door het Algemeen Dagblad is gemaakt, geeft een beeld dat niet congruent is. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat de registratiemethoden van ziekenhuizen nog vaak van elkaar verschillen en soms nog in de kinderschoenen staan. Zonder nader onderzoek van deze sterftecijfers door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is het nog niet mogelijk om conclusies te trekken, zoals het Algemeen Dagblad nu heeft gepubliceerd. De cardiologenvereniging pleit er voor dat de IGZ op korte termijn de cijfers nader onderzoekt in samenwerking van met de NVVC.

Reactie OMS

Zoals de IGZ stelt in het rapport 'Het resultaat telt, ziekenhuizen 2009' is de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) een van de vooruitstrevende beroepsgroepen als het gaat over het definiëren van indicatoren. Zij heeft bijvoorbeeld de meeste ervaring met het hanteren van sterfte als indicator. Met de sterftecijfers die vandaag bekend werden en het verdiepende onderzoek dat zal volgen, heeft de vereniging gerichte aanknopingspunten om de zorg rond hartaandoeningen nog verder te verbeteren.