NVU publiceert uitkomstnorm mortaliteit bij blaaskanker

10 mei 2012

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft vandaag nieuwe normen gepubliceerd voor de behandeling van blaaskanker en prostaatkanker. Hiermee wordt duidelijk gedefinieerd welke eisen aan de urologische zorg voor genoemde aandoeningen gesteld moeten worden.

De OMS is verheugd over het feit dat medisch specialisten in toenemende mate normen voor verantwoorde zorg definiëren. De NVU gaat hierin weer een stap verder door een uitkomstnorm te publiceren over mortaliteit bij blaaskanker. Dit onderstreept dat de NVU de ingeslagen weg om eisen voor verantwoorde zorg en verdere verbetering van kwaliteit op te stellen, daadkrachtig vervolgt.

De vandaag gepresenteerde normen bieden patiënten, zorgverzekeraars en de inspectie van de gezondheidszorg duidelijkheid en houvast over de eisen die de beroepsgroep zelf stelt aan behandeling van blaaskanker en prostaatkanker. De NVU stelt dat vanaf begin 2013 alle ziekenhuizen en urologen moeten voldoen aan deze kwaliteitsnormen.