Nu ook instelling verantwoordelijk voor ICD-10 registratie

12 juli 2016

Goed nieuws voor medisch specialisten. De NZa regelt per 1 januari 2017 dat de ICD-10 registratieverplichting niet langer alleen de verantwoordelijkheid van de medisch specialist is, maar ook van de instelling. De toezichthouder besloot dit na aandringen van de Federatie Medisch Specialisten.

Gezamenlijk

De NZa verplicht instellingen per 1 juli 2015 om de ICD-10 diagnosecode aan te leveren aan het DBC-informatiesysteem (DIS). Ondanks fel protest van onder andere de Federatie legde de NZa de verantwoordelijkheid voor het juist registreren van de ICD-10 diagnosecode bij de individuele medisch specialist. De Federatie heeft vervolgens herhaaldelijk bij de NZa aangekaart dat het registreren van de hoofddiagnose in ICD-10 niet enkel de verantwoordelijkheid van de medisch specialist kan zijn, maar óók een verantwoordelijkheid is van de instelling. De ICD-10 registratie wordt namelijk vaak gedaan door een medisch codeur van het ziekenhuis of via de informatiesystemen van het ziekenhuis, op basis van de medische diagnose die de medisch specialist vastlegt. De NZa is er uiteindelijk van overtuigd dat de totstandkoming van de ICD-10 registratie een gezamenlijk proces is, waarover lokaal werkafspraken moeten worden gemaakt. De instelling en de medisch specialist zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de juistheid van de registratie van de ICD-10.

Wat is ICD-10

ICD-10 staat voor de 10e versie van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Dit is een internationaal gestandaardiseerd classificatiesysteem voor diagnosen, dat gebruikt wordt om ziektebeelden en diagnosen van patiënten eenduidig te registreren. Het wordt gezien als een essentiële bouwsteen voor het verschaffen van beleidsinformatie binnen de gezondheidszorg. Dit systeem kan gebruikt worden voor internationale vergelijkingen, als parameter voor kwaliteits- en uitkomstenindicatoren.

Lees ook: Registratiewijzer