Nu in ons magazine: “Niemand maakt moedwillig fouten”

13 september 2016

Meer medisch specialisten moeten zich hard maken voor een open, veilige werkcultuur waarin geen plaats is voor schuld en schaamte. Dat stel Jaap Hamming, chirurg en opleider in het LUMC, in de nieuwste editie van De Medisch Specialist. Het magazine van de Federatie ligt donderdag 15 september op de deurmat van zo’n 20.000 medisch specialisten.

Hamming is een fervent voorstander van ‘Just Culture’. Hij zegt daarover: “‘Just Culture is in wezen een simpel concept. Na een calamiteit of incident draai je het klassieke proces compleet om. In plaats van de luiken te sluiten en meteen te focussen op de misser en de schuldige, ga je eerst kijken naar wie er last hebben van wat er is gebeurd: de patiënt, familie van de patiënt en de betrokken medisch specialist en verpleegkundigen. Just Culture draait om elkaar volledig steunen en van elkaar leren. Later in het proces bekijk je wat er precies misging, waar het systeem faalde en pas als laatste naar wie daarvoor verantwoordelijk was.”

Niet achteroverleunen

Just Culture betekent een hele cultuuromslag. Die verloopt volgens Hamming nog magertjes. “De teneur is nog vaak vingerwijzen bij missers. Terwijl ik zeker weet dat mensen die kiezen voor de zorg, dit doen vanuit de beste intenties. Niemand maakt moedwillig fouten.”

Gelukkig heeft het gedachtengoed van Just Culture al wel voet aan de grond gekregen bij de medische vervolgopleidingen. “Aios weten hoe zij elkaar moeten steunen en hebben een enorme drang om te leren. Ik ben ervan overtuigd dat we compleet andere artsen krijgen en dat deze jonge dokters de gewenste cultuuromslag bespoedigen.” aldus Hamming, die ook lid is van de Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten.

Dat betekent echter niet dat de huidige generatie medisch specialisten achterover kan leunen: “We kunnen niet van bestuurders of afdelingsleiders verlangen dat zij dit regelen. Het is aan ons professionals om Just Culture van de grond te krijgen.”

En verder…

In deze editie van De Medisch Specialist vindt u verder een interview met internisten Stephanie Klein Nagelvoort en Sophia de Rooij. Is er door alle subspecialisaties binnen de interne geneeskunde nog wel sprake van één internistenvereniging? Ook vertelt geriater Hanna Willems over de impact van de stelselherziening in de langdurige zorg op haar dagelijks werk. En u leest welke aanbevelingen de taakgroep Dure Geneesmiddelen doet rondom de toegankelijkheid en bekostiging van dure behandelingen.