NRC en KNMG willen maatschappelijk debat euthanasie verder brengen

24 oktober 2015

Met toenemende ingewikkelde euthanasieverzoeken en druk op (huis)artsen om deze uit te voeren, rijst de vraag of een trotse Nederlandse verworvenheid zijn eigen grenzen raakt. NRC verkent met hulp van de KNMG hoe Nederlanders denken over dilemma’s rond euthanasie.

De aftrap vindt deze zaterdag plaats in NRC, waar in een essay vragen aan bod komen als: wat verwacht men van (huis)artsen? Is dat reëel? Raken we met de steeds meer ingewikkelde euthanasieverzoeken, zoals bij dementie, psychiatrie en ‘lijden aan het leven’ aan de grenzen van de euthanasiewet? NRC wil de komende periode, in samenwerking met artsenfederatie KNMG, het debat over euthanasie in de samenleving verder brengen en meningen peilen. Voor de KNMG is dit een logisch vervolg op het belevingsonderzoek euthanasie dat de artsenfederatie onder artsen hield en in januari presenteerde. Hieruit bleek dat een groot deel van de artsen euthanasie bij het vak vindt horen. Wel ervaren zij een toenemende druk van patiënten en hun naasten om euthanasie uit te voeren en vinden artsen dat er meer oog moet zijn voor het feit dat euthanasie emotioneel belastend kan zijn. 

Vragenlijst

Met een korte vragenlijst wil NRC in beeld brengen hoe burgers hier tegenover staan. Ook u kunt als medisch specialist de vragenlijst invullen en op het essay reageren. Op de website van NRC staat de korte vragenlijst (circa 5 minuten), waarin u enkele vragen over euthanasie worden voorgelegd. Er is ook ruimte voor uw persoonlijke verhaal.