Noodzaak voor transparantieregister diagnostica

15 juni 2015

Medisch specialisten moeten altijd transparant zijn over hun banden met de industrie. Dit is nodig om te voorkomen dat er twijfel kan ontstaan over de resultaten van onderzoek. De publicatie over de mogelijke belangenverstrengeling van hoogleraar Chris Meijer benadrukt dit maar weer eens. De Federatie Medisch Specialisten neemt afstand van elke mogelijke belangenverstrengeling. Er moet altijd volledige transparantie zijn.

Medisch specialisten moeten altijd zelf transparant zijn over financiële relaties met commerciële partijen. Daarnaast willen de Federatie Medisch Specialisten en de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie) dat het Transparantieregister wordt uitgebreid met gegevens over relaties met de diagnostische industrie. Bij diagnostica gaat het om alle middelen die in diagnostische laboratoria gebruikt worden.

In het Transparantieregister Zorg staan al de gegevens over de financiële relaties tussen zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven. Vanaf 2016 komen daar de relaties bij met patiëntenorganisaties en tussen artsen en leveranciers van medische hulpmiddelen.

Openheid over samenwerkingsverbanden

Artsen, apothekers, verpleegkundigen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen werken samen met farmaceutische bedrijven in het belang van de verbetering van de zorg en behandelmethoden. Aan deze samenwerkingen zijn in bepaalde gevallen financiële vergoedingen  verbonden. Om volstrekt duidelijk te zijn over de doelstelling van de samenwerkingen, biedt het Transparantieregister Zorg openheid over de aard en omvang daarvan.