Nominaties Wetenschaps- en Innovatieprijs 2017 bekend

1 maart 2017

Maar liefst 25 wetenschappelijke verenigingen hebben een onderzoek vanuit hun specialisme voorgedragen voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten. Een deskundige vakjury selecteerde uit deze voordrachten deze week drie genomineerden. Wie de uiteindelijke winnaar is, blijft nog even spannend; de prijs wordt uitgereikt tijdens het Federatiecongres op 14 maart.

Deze prijs is een initiatief van de relatief nieuw opgerichte Raad Wetenschap & Innovatie. Doel ervan is goed onderzoek en samenwerking in het onderzoeksveld te stimuleren. Daarnaast wil de Federatie hiermee de rol van de medisch specialist als onderzoeker meer voor het voetlicht brengen. De doelstellingen van de Wetenschaps- en Innovatieprijs prijs sluiten nauw aan bij de ‘Visie 2025’ van de Federatie Medisch Specialisten waarin gedegen wetenschappelijk onderzoek wordt benoemd als belangrijke basis voor innovatie en verbetering van de zorg.

Drie nominaties

De drie genomineerde onderzoeken (in willekeurige volgorde) zijn ingediend vanuit de wetenschappelijke vereniging voor Heelkunde, Radiologie/Neurologie en Klinische genetica.

  • Heelkunde: acute alvleesklierontsteking
    Djamila Boerma, chirurg: “De Pancreatitis Werkgroep Nederland heeft in 23 ziekenhuizen onderzoek gedaan (de Poncho trial) naar de effectiviteit van een nieuwe behandeling van acute alvleesklierontsteking. Deze ontsteking wordt vaak veroorzaakt door galstenen. Uit het onderzoek bleek dat het beter is om in dat geval de galblaas met de galstenen direct te verwijderen in plaats van ca. 6 weken af te wachten zoals voorheen gebeurde. Door een vroege operatie worden veel terugkerende klachten voorkomen, herstellen patiënten sneller en de operatie heeft geen grotere kans op complicaties. De aanbeveling wordt doorgevoerd in de desbetreffende richtlijn.”
  • Radiologie/neurologie: herseninfarct
    De radiologen en neurologen voerden in verschillende ziekenhuizen een multidisciplinair onderzoek uit (Mr CLEAN studie) naar het effect van een nieuwe behandeling van het herseninfarct. Neuroloog Robert van Oostenbrugge: “Tot nu toe kreeg de patiënt standaard een middel ingespoten dat stolsels oplost. Dit werkt slechts bij 1 op de 10 patiënten bij wie een groter hersenbloedvat is afgesloten door een stolsel. Daarom zochten we naar een nieuwe en betere manier om het bloedvat snel en veilig te openen.” De onderzoekers concludeerden dat patiënten met een ernstig herseninfarct beduidend beter en sneller herstellen als je het afgesloten bloedvat snel weer openmaakt met een katheter via de lies. “Momenteel wordt deze nieuwe behandeling ingevoerd. “Het resultaat heeft grote impact, zowel op de individuele patiënt als op de organisatie van de ketenzorg rondom deze aandoening,” aldus radioloog Wim van Zwam.
  • Klinische genetica: screening op Lynch syndroom
    Het derde genomineerde onderzoek komt uit de klinische genetica en heeft betrekking op het effect van genetische screening naar Lynch syndroom, de belangrijkste aanleg voor darm- en baarmoederkanker. Deze LIMO-studie leidde tot de aanbeveling om iedere vrouw met baarmoederkanker onder de leeftijd van 70 jaar te screenen op Lynch syndroom. Anja Wagner, klinisch geneticus: “Hiermee kunnen draagsters van de erfelijke aanleg beter geïdentificeerd worden. Zij komen vervolgens in aanmerking voor extra surveillance en ook hun familieleden kunnen onderzocht worden. Het onderzoek speelt daarmee een belangrijke rol in de preventie en vroegtijdige opsporing van met name darm- en baarmoederkanker.”

Criteria

Bij de selectie van deze genomineerden lette de vakjury onder meer op samenwerking tussen disciplines en verschillende soorten ziekenhuizen, klinische relevantie en in hoeverre het onderzoek grensverleggend is. De jury staat onder leiding van ZonMw-voorzitter Jeroen Geurts en bestaat daarnaast uit medisch specialisten en een vertegenwoordiger vanuit Patiëntenfederatie Nederland. De winnaar ontvangt een award en geldbedrag dat besteed kan worden aan vakinhoudelijke activiteiten.