Nog geen nieuwe Cao UMC

26 april 2018

Op 25 april hebben de werknemersorganisaties opnieuw gesproken met de NFU over een nieuwe Cao UMC. De NFU heeft een aantal verslechteringen van tafel gehaald, maar er is nog geen zicht op een nieuwe cao. Op 28 mei praten de cao-partijen verder.

De werknemersorganisaties hebben bij aanvang van de onderhandelingen eerst de uitkomsten van de bijeenkomsten in de acht umc’s toegelicht. Deze bijeenkomsten werden in april door ruim 850 werknemers bezocht, waaronder ook een groot aantal medisch specialisten, waarbij een duidelijk signaal werd afgegeven: werknemers voelen zich met de voorstellen van de NFU onvoldoende gerespecteerd, vinden het salarisbod te laag, maken zich zorgen over het hoge aantal onvervulde vacatures en ervaren de voorstellen van de NFU ‘overall’ als ondermaats.

Voor het eerst sinds de onderhandelingen zijn gestart, heeft de NFU de werknemerspartijen gevraagd hun inzet toe te lichten. Zij hebben nogmaals aangegeven dat het voorstel van de NFU een verslechtering is van de huidige cao. De NFU heeft daarop een aantal verslechteringen (zoals het voorstel de leeftijdsgrens voor nachtdiensten op te schuiven en het voorstel om de arbeidsduur vast te stellen op 45 uur per week zonder deze extra uren te belonen) van tafel gehaald, maar dat betekent nog niet dat er ook zicht is op een goed resultaat.

De werknemersorganisaties komen binnenkort bij elkaar om zich te beraden op het volgende overleg met de NFU op 28 mei.